Wodny Smok jest jedną z metod wykorzystywanych w feng shui do przyciągnięcia bogactwa. Osoby posiadające wolnostojący dom i nawet niewielką działkę mają znacznie większe możliwości do zastosowania feng shui. Energia zanim zasili dom przechodzi przez jego otoczenie. Od aranżacji otoczenia zależy jaka energia przedostanie się do wnętrza domu i w jakiej ilości. Obecność wody w odpowiednim miejscu i odpowiedniej proporcji na działce może sprawić, że dom będzie przyciągał bogactwo.

W tłumaczeniu feng shui to wiatr i woda. Woda odnosi się do tego co widoczne, form krajobrazu, przepływów wodnych. Widoczne przepływy wodne są odbiciem niewidocznej energii chi w środowisku. Woda jest miejscem gdzie narodziło się życie, przyciąga chi bez którego życie nie byłoby możliwe.

Właściwe umiejscowienie wody na działce zależy od kierunków geograficznych, daty budowy domu, jego usytuowania, czasu, lokalizacji drzwi wejściowych i mieszkańców domu. Przy wyborze miejsca i rodzaju wody, jej formy: sadzawka, strumień, fontanna, wodospad należy przy analizie uwzględnić szkoły które pozornie się wykluczają. Przykładem może być chociażby analiza przestrzeni przy pomocy siatki bagua i analiza uwzględniająca kierunki geograficzne. Jeszcze więcej zamieszania wprowadza wykres wędrującej gwiazdy, a usytuowanie (kierunek lokalizacji) drzwi wejściowych wprowadza jeszcze więcej niepewności. Jak na to nałożymy negatywne wpływy roczne można się całkowicie pogubić.

Uważam, że im więcej informacji uzyskamy dzięki zastosowaniu pozornie wykluczających się systemów tym lepiej. Pozwoli to właściwy wypór rodzaju wody, kształtu przepływu i formy.

Przy zastosowaniu metody Wodnego Smoka najważniejsze znaczenie ma usytuowanie drzwi wejściowych do domu, a właściwie ich skierowanie. Jak wiadomo mamy 24 góry (kierunki geograficzne), skierowanie drzwi w jednym z nich określa w którą stronę woda ma płynąć przed drzwiami frontowymi i w którym kierunku geograficznym na opuszczać działkę. Kierunek z którego woda napływa jest również ważny lecz mniej istotny. Strumień powinien być widoczny od drzwi wejściowych, woda powinna przepływać niezbyt szybko i powinna być czysta. Duże znaczenie ma to co znajduje się obok strumienia jak wygląda ogród.

Generalnie jeżeli drzwi frontowe skierowane są na południe, północ, wschód i zachód woda przed drzwiami powinna przepływać z lewej strony do prawej patrząc od wnętrza domu. W pozostałych przypadkach poza kilkoma wyjątkami woda powinna przepływać od prawej strony do lewej.  Odpływ uzależniony jest od skierowania drzwi, możliwości jakie daje działka (topografia terenu) i oczekiwań mieszkańców.

Poniżej przedstawiam projekt Wodnego Smoka  i zdjęcia przedstawiające stan aktualny dla domu zbudowanego w okresie 8 jest to dom pomyślnej wody i pomyślnej góry.  Jest on najbardziej pomyślny zarówno dla bogactwa jak i dla zdrowia. Poprzez umieszczenie wody przy wejściu i góry na osadzeniu uaktywnia się ten pozytywny układ. Niestety będzie on działał do 4.02.2024 i wtedy uaktywnią się jego gorsze właściwości. Aby spowodować aby dom posiadał najlepsze właściwości wiecznie nie tylko w okresie 8 zaproponowałem instalacje Wodnego Smoka.


Technika ta jest bardzo skuteczna, powoduje przyciągnięcie na działkę pozytywnej energii i właściwe pokierowanie jej przepływem. Woda jest elementem, który przyciąga Chi. Można powiedzieć, że obecność wody w odpowiednim miejscu i odpowiedniej proporcji może przyczynić się do przyciągnięcia bogactwa. Najbardziej jaskrawy przykład wykorzystania przepływu wody budowy Wodnego Smoka widoczny jest do dzisiaj w Zakazanym Mieście w Pekinie. Zakazane Miasto było zamknięte dla ludzi z zewnątrz, było zbudowane i przeznaczone wyłącznie dla cesarza. Zbudowane było zgodnie ze sztuką Feng Shui. Wszystko miało w nim swój konkretny cel i zadanie, żaden budynek nie został wzniesiony przypadkowo. Również woda płynęła w ściśle określonym miejscu i kierunku, który zapewniał pomyślność cesarzowi, a w następstwie mieszkańcom Państwa Środka.     


Działka, na której stoi dom ma jedną bardzo dobrą cechę, która sprzyja wykonaniu jednego z wzorów Wodnego Smoka. Posiada niewielki spadek terenu w kierunku południowo zachodnim. Zaproponowałem, aby w tym kierunku odprowadzić wodę z działki. Dla osoby, która może powątpiewać w skuteczne działanie Feng Shui odprowadzenie wody w tym kierunku z pewnością będzie wydawało się bardzo praktyczne zwłaszcza podczas dużych opadów deszczu i wiosennych roztopów. Będzie to element osuszający działkę. Uwzględniając spadek terenu możemy odprowadzić wodę z dachu budynku i całego terenu.

 Drzwi domu  skierowane na 330° w kierunku północno zachodnim. Zaproponowałem jeden z bardziej pomyślnych przepływów wodnych. Wzór ten sprawia, że mieszkańców czeka olbrzymie szczęście. Pieniądze i bogactwo będą napływać do domu nieustannym strumieniem bez końca, rodzina zyska wysoki status materialny. Jeżeli mieszkańcy będą zajmowali się biznesem, to z każdym rokiem będzie się on coraz bardziej rozwijał. Wszyscy domownicy odniosą niesamowite sukcesy w każdej dziedzinie aktywności.


Aby to osiągnąć wodę należało poprowadzić następująco:

1.                 Woda na działce wypływa w postaci fontanny znajdującej się jak najbliżej podjazdu do garażu. Po prawej stronie od drzwi wejściowych do domu (patrząc z domu).

2.                 Następnie woda płynie wzdłuż budynku przed drzwiami frontowymi. Strumyk zasilono poprzez odprowadzenie do niego wody deszczowej. Niektórzy eksperci przypisują wodzie z opadów dużą moc gdyż opada z nieba.

3.              Mijając drzwi frontowe przepływ z prawej do lewej (patrząc na budynek). Aby wzmocnić działanie wody można ją dodatkowo podświetlić lampkami z diodami LED o niskim napięciu.

4.                  Następnie strumyk przecina ścieżkę prowadzącą od furtki. Nad strumyczkiem ułożono szklaną płytę, aby woda była widoczna.

5.                  Po minięciu domu strumyk zmienia kierunek, opływa go i kieruje się w stronę niewielkiego oczka wodnego.

6.                 Ze zbiornika strumyk kieruje się w stronę altanki.

7.                 Następnie opuszcza działkę w kierunku 195 stopni.

8.                 Na granicy działki  znajduje się zamaskowana pod ziemią zbiornik, w którym woda się gromadzi. Znajduje się tam jej ujęcie i system uzupełniania wody z sieci wodociągowej. Ze zbiornika rurami pod ziemią woda jest  przepompowywana do fontanny przed domem.  

9.                 Instalacje zbudowano w taki sposób, aby woda automatycznie uzupełniała się w obiegu z instalacji wodociągowej oraz aby odprowadzać jej nadmiar przelewem do instalacji deszczowej.  

 

            Efekty zastosowania w praktyce tej techniki przerosły najśmielsze oczekiwania mieszkańców. Wydatki poniesione na wykonanie całego ogrodu były duże.

Mieszkańcy opowiadali mi o swoich odczuciach. Już od pierwszych chwil czuli się w domu jak gdyby byli na wakacjach. Byli wypoczęci i szczęśliwi. Woda ożywiała przestrzeń, przyciągała zwierzęta. Mieszkańcy z przyjemnością wracali do domu po pracy i lubili w nim spędzać czas. Firma prowadzona przez właścicielkę zaczęła przynosić coraz większe dochody. Jak mi oznajmiła, wydatki poniesione na budowę ogrodu zwróciły się stukrotnie po zaledwie roku. Pan domu jest prezesem dużej instytucji i odnosi sukcesy w pracy, zdobył autorytet szacunek i uznanie w środowisku. Finanse uległy zdecydowanej poprawie. Pieniądze zaczęły napływać nieustannym strumieniem.  

Woda wypływa w postaci kaskady przy wjeździe na posesje a następnie przepływa przed drzwiami wejściowymi.
 Oczko wodne w którym woda się gromadzi a następnie płynie w kierunku altanki.
Konsultant Feng Shui - Ireneusz Mielec, 59-800 Lubań Rynek-Sukiennice 25 | tel/fax.75 721 38 88, 510 169 988 | Wizyty: 275818