Bardzo często podczas wykonywania ekspertyz ma zastosowanie numerologia. Analiza numerologiczna pozwala na lepsze poznanie klienta, określenie jego możliwości oraz predyspozycji. Otrzymujemy również informacje jak zaaranżować najbliższe otoczenie dla osoby poddanej analizie. 
 Uwzględniając aktualną sytuacje życiową, oczekiwania klientów oraz portret numerologiczny potrafimy określić, który z pięciu elementów (żywiołów) powinien występować w bezpośrednim otoczeniu danej osoby. Poniżej przedstawiam przykład analizy, numerologii chińskiej dla mężczyzny, głównym celem ekspertyzy było poprawienie dochodów rodziny (aspekt bogactwa). Aby to osiągnąć w pomieszczeniu, w którym najczęściej przebywał zaproponowano wprowadzenie żywiołu Drzewa.
  Dzięki temu klient stał się osobą bardziej zorganizowaną, potrafiącą planować i patrzeć w przyszłość. Wyraźniej zaczął postrzegać swoje cele i sposoby ich osiągnięcia. Stał się również osobą bardzo praktyczną, z łatwością rozwiązywał problemy, stał się ugruntowany i uzyskał większe poczucie bezpieczeństwa. 

 Mężczyzna Jan K.... – data urodzenia 10.12.1977r. 

 1. Droga życia -      dzień - 10
                             Miesiąc - 12 
                              Rok - 1977
                                       1999 = 1+9+9+9 =28 > 1 


 2. Akcent indywidualny – dzień urodzenia - 10  3. Kim jest Pan Jan K... – portret numerologoczny. 

                    *             *             9


                    2             *             * 


                 1 1 1          *            77  


Znaczenie obecności liczb w kwadracie:

 > 111. Zamknięty w sobie introwertyk, lecz niekiedy w zależności od nastroju potrafi być wielkim gadułą. Jest osobą generalnie szczęśliwą i otwartą. Posiada duże zdolności do wystąpień publicznych.

 > 2. Osoba o dużej intuicji i wrażliwości. Posiada wrodzone zdolności, które mogą przerodzić się w zdolności prekognicyjne. Bezbłędnie potrafi ocenić inne osoby, bezbłędnie wykrywa fałsz i obłudę. Duża wrażliwość, bardzo łatwo zranić jego uczucia w niezamierzony sposób. 

> 77. Osoby z dwoma liczbą 7 mają skłonność do zdobywania doświadczeń życiowych poprzez straty materialne, choroby, utratę miłości i różne dolegliwości. W miarę jak zdobywają te doświadczenia kierują się w swoim życiu w stronę wartości duchowych, metafizyki. Poszukiwania te z czasem będą przynosiły korzyści im i osobom z nimi związanym. Jakakolwiek strata i zawód potrafi dla niego być niezwykle twórcza. Skłania się do zainteresowań zagadnieniami mistycznymi i duchowymi. Posiada bardzo precyzyjny i analityczny umysł. Wręcz idealnie radzi sobie przy rozwiązywaniu zawiłych problemów technicznych.

 > 9. Osoba z jedną 9 ma skłonności do ciągłego ulepszania siebie, są bardzo ambitne, stawiają sobie coraz wyższą poprzeczkę w każdej dziedzinie. Ich dewiza to ciągły postęp.


Znaczenie braku liczb w kwadracie: 

> 3. W wyniku braku liczby 3 może występować brak zaufania do innych i trudności w wyrażaniu siebie. Niekiedy może pojawić się skłonność do samozagłady. W chwilach zagrożenia zdarza się, że nie potrafi logicznie myśleć. Aby zapobiec negatywnym skutkom braku 3 należy nauczyć się przyjmować siebie takim, jakim się jest. Spowoduje to, że zacznie się ufać ludziom, wzrośnie poczucie własnej wartości i godności oraz stanie się bardziej aktywny.

 > 4. Bardzo trudno wykonywać rutynowe monotonne czynności. Często się zdarza, że występuje brak motywacji do działania. Brak zdolności manualnych. Aby życie było lepsze należy uczyć się tolerancji i cierpliwości. Więcej uwagi należy przywiązywać do porządku i zorganizowania. Należy wykonywać pracę i zajęcia, które sprawiają przyjemność i satysfakcję, takie, które naprawdę chcemy robić.

 > 5. Brak zapału i wszechstronności. Problemy w określeniu swoich celów. Potrzeba ciągłej motywacji do działania od innych. Należy nauczyć się wyznaczać cele, które są realne i do zrealizowania, a następnie systematycznie jeden po drugim je realizować.

 > 6. Osoba taka jest bardzo skryta, posiada skłonności do ukrywania uczuć przed innymi. Nauka przez doświadczanie i przeżywanie. W miarę zdobywania doświadczeń staje się bardziej otwarty i wolny. Przez cały czas należy dawać więcej od siebie. 

> 8. Brak tej liczby może zaowocować problemami w zarządzaniu swoimi pieniędzmi i operacjami finansowymi. Wynika to ze zbyt dużej łatwowierności. Ten brak może również być przyczyną nie kończenia rozpoczętych spraw ( słomiany zapał). Aby nie popełniać błędów związanych z finansami należy zawsze wszystko dokładnie przemyśleć przed podjęciem decyzji. Należy również kontrolować swoje nie pohamowane skłonności i popędy.


 Obecna Strzała Frustracji. Strzałę Frustracji tworzy puste wewnętrzne pole po liczbach 4, 5, 6 które tworzą Kolumnę Woli. 
Ludzie o takiej konfiguracji mogą doświadczać ciągłych zawodów i przykrości od innych, niekiedy mogą to zawdzięczać samym sobie. Często bywa, że osoby z tą strzałą tworzą idealistyczny, piękny obraz innych, ( który nie zawsze jest prawdziwy) i na tej podstawie opierają swoje oczekiwania w stosunku do innych osób. Należy brać innych takimi, jakimi są w rzeczywistości. Bardzo ważne, aby być bardziej tolerancyjnym w stosunku do innych.

 Analiza charakteru.

 Liczba drogi życia 1. Osoby takie są bardzo ugruntowane. Są to indywidualiści i bardzo ambitne osoby. Pionierzy, którzy odczuwają nieustanny głód poznania. Bardzo lubią być zauważalni i oryginalni za wszelką cenę. Są świadomi swych możliwości i zręczności. Lubią być podziwiane i znajdować się w centrum. We wszystkich dziedzinach chcą być najlepsi Jedynki posiadają zdolności przywódcze, z łatwością mogą przewodzić i kierować innymi. Sprawdzają się wyśmienicie w roli głowy rodziny. Jedynki uwielbiają aktywne życie. Problemy i przeszkody, które mogą pojawić się w ich życiu bardziej ich mobilizują do działania niż zniechęcają. Niestety ludzie tacy źle znoszą porażki, stając się agresywni i kłótliwi, czasami nawet mogą popaść w depresje Niekiedy aktywność jedynki potrafi zmienić się w apatię i lenistwo, a zdolności przywódcze w despotyzm.. Czasami pojawiają się skłonności do lekceważenia innych i trudności z przyznawaniem się do popełnionych błędów. Osoby takie nie lubią być krytykowane, ale same bardzo często krytykują innych.

Los obdarzył cię drogą życia 1.
 Droga ta daje ogromne możliwości, lecz bywa pełna pułapek. Krocząc po niej powinieneś nauczyć się, że narzucanie swej woli innym nie jest dla nikogo dobre, a już na pewno nie dla Ciebie. Powinieneś nauczyć się tolerancji i zrozumienia dla innego sposobu postępowania i pojmowania świata. Wskazane byś żył dniem dzisiejszym bez zbytniego zamartwiania się o jutro. Sporo problemów może wynikać z twojego nadmiernego entuzjazmu, pośpiechu i niecierpliwość. Doceniaj wiedzę i doświadczenie starszych i osób, z którymi przebywasz. Obecność strzały frustracji wskazuje na tendencje do doznawania zawodów, rozczarowań i przykrości od innych. Niekiedy jednak z własnej winy gdyż stwarzasz sobie w stosunku do innych osób ich idealistyczny obraz, który niekiedy jest bardzo daleki od ideału. Bierz innych takimi, jakimi są naprawdę.

 Dzień urodzenia 10 wskazuje na osobę wyrazistą i twórczą. Wiesz jak sprzedać siebie, swoje pomysły i idee. Osoby urodzone tego dnia mogą być bardzo ambitne i twórcze, potrafią wykonywać z powodzeniem kilka rzeczy jednocześnie. Ciężko je wyhamować i namówić do odpoczynku i urlopu. Liczby w kwadracie numerologicznym na planie mentalnym ( 9 ) wskazują na osobę ambitną, która ciągle chce coś poprawiać i ulepszać. 

Plan Mentalny zawiera liczbę, 2 co wskazuje, że mamy do czynienia z osobą obdarzoną intuicją, lecz również na łatwość porażek duchowych. Możesz być niezłym szefem przyjmując kogoś do pracy potrafisz go bezbłędnie ocenić. Trzy liczby jeden na planie praktyczności wskazują na to, że jesteś wybitnym gadułą i posiadasz duże zdolności do wystąpień publicznych. Ludzie tacy z reguły są otwarci i szczęśliwi.

 Dwie liczby 7 wskazują, że mamy do czynienia z osobą wspaniale radzącą sobie ze wszelkimi problemami technicznymi. Rozwój i wzrost paradoksalnie zapewniają ci rozczarowania i utraty ( zdrowia, partnera, pieniędzy). Straty skłaniają cię w kierunku mistycyzmu i rozwoju duchowego.

 Brakujące liczby wskazują na to, że więcej uwagi należy poświęcić, aby nie popadać w rutynę i być bardziej ostrożnym w podejmowaniu decyzji finansowych. Ponadto wskazane byłoby większe zainteresowanie rodziną, której należy poświęcać więcej czasu. Uważaj na serce, układ krążenia, system nerwowy, głowę i oczy.

Konsultant Feng Shui - Ireneusz Mielec, 59-800 Lubań Rynek-Sukiennice 25 | tel/fax.75 721 38 88, 510 169 988 | Wizyty: 273429