Malarstwo, jako sztuka plastyczna towarzyszyła człowiekowi od zawsze, począwszy od prehistorycznych malowideł naskalnych a skończywszy na dziełach sztuki istniejących w świecie wirtualnym. Malarstwo jest nośnikiem emocji, uczuć, przeżyć i odzwierciedleniem otaczającej nas przestrzeni. Dążenie człowieka do wyrażania siebie, utrwalania piękna i poszerzania wiedzy zaowocowało powstaniem niezliczonych dzieł sztuki. Można powiedzieć, że nie istnieje nic takiego, co nie zostało wyrażone za pomocą dzieła sztuki, jakim jest obraz.


 Powszechnie znane jest przysłowie: ”Jeden obraz jest wart tysiąca słów”. Oznacza to, że sztuka wizualna posiada większy przekaz, a co za tym idzie większe oddziaływanie na odbiorcę. Oddziaływanie to polega na wywoływaniu doznań emocjonalnych, pojawianiu się określonych myśli i uczuci. Ma to wpływa na rozum i emocjonalną sferę osobowość człowieka.

 Coraz więcej osób uważa, że kontemplowanie dzieła sztuki, jakim jest obraz nie ogranicza się jedynie do jednorazowego doznania, lecz w istotny sposób wpływa na życie człowieka, jako takiego. Kolokwialnie można powiedzieć, że pod wpływem kontaktu z dziełem sztuki w życiu niejednej osoby nastąpiły ogromne zmiany.

 Dotychczas nie znaleziono, jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego obraz w określony sposób działa i w jaki sposób, lecz fakt pozostaje faktem. Zjawisko to z powodzeniem wykorzystywane jest w sztuce aranżacji przestrzeni zwanej Feng Shui. Feng Shui jest sztuka aranżacji przestrzeni, która wykorzystuje ogromny zakres wiedzy z wielu dziedzin i szeroki zakres stosowanych środków. W najprostszym ujęciu można powiedzieć, że sztuka ta polega na harmonijnym urządzeniu przestrzeni w celu odniesienia konkretnych korzyści przez osoby w niej przebywające.

 Aby osiągnąć ten cel do wnętrza wprowadza się tak zwane remedia, są to określone przedmioty zawierające w sobie określoną symbolikę, kształt, kolor i wykonane z konkretnych materiałów. Wprowadzenie określonych elementów zgodnie z Teorią Pięciu Elementów opisaną wcześniej, wywołuje równoważenie energii przestrzeni i korzystne jej oddziaływanie na samopoczucie, zdrowie i psychikę ludzi. To z kolei stwarza potencjał i wyzwala w ludziach aktywność pozwalająca na łatwiejsze osiąganie swoich celów i pragnień. 

Jednym z bardzo często stosowanych remediów w sztuce Feng Shui ze względu na olbrzymią siłę oddziaływania na ludzi stały się w ostatnich czasach dzieła sztuki. W śród nich największe zastosowanie znalazły obrazy. 

Obraz oddziałuje na odbiorcę poprzez przekazywane treści, kolorystykę i zawarty w nim ładunek emocjonalny, ukrytą siłę i tchnienie, która emanuje z dzieła sztuki dzięki staraniom artysty. Aby zrozumieć jak to się dzieje, że obraz umieszczony w danej przestrzeni powoduje określone skutki i konkretne sytuacje w życiu osób, które maja z nim bezpośredni kontakt konieczne jest zrozumienie zasady działania tak zwanego Prawa Przyciągania. 

Wielu ludzi sukcesu twierdzi, że jest to najpotężniejsze i najważniejsze Prawo obowiązujące we Wszechświecie, którego zrozumienie jest niezbędne, aby wszelka inna wiedza mogła przenieść pożytek ludziom. Wszystko, co dzieje się wokół, podlega działaniu Prawa Przyciągania. Prawo to leży u podstaw wszystkiego, co się urzeczywistnia, oraz wszystkiego, co się pojawia w życiu poszczególnych ludzi. Świadomość istnienia tego prawa i zrozumienie zasad jego funkcjonowania przybliża zrozumienie funkcjonowania Feng Shui i pozwala na świadome i celowe wprowadzanie dzieła sztuki jakim jest obraz do przestrzeni życiowej.

 W bardzo przejrzysty sposób zagadnienie to wyjaśnione jest w książce Ester i Jerrego Hicks pt. „Prawo Przyciągania” która jest kontynuacją bestseleru „ Proś a będzie ci dane”. „Prawo Przyciągania głosi: Podobne przyciąga podobne. Kiedy używasz powiedzenia: „Ciągnie swój do swego”, dokonujesz właśnie odniesienia do Prawa Przyciągania. 

Podziwiając dzieło sztuki, odbierając przy pomocy zmysłów wzroku obraz o określonej tematyce, powstają myśli ściśle związane z tematyką tego obrazu. Emocje związane z tymi myślami z kolei wzmacniają je i na skutek działania Prawa Przyciągania myśli te przybierają na sile i mocy. Im bardziej dana myśl przybiera na sile, tym więcej mocy do siebie przyciąga, przez co wzrasta prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się jej w życiu odbiorcy dzieła sztuki. Oznacza to, że świadomie i celowo należy wybierać tematykę dzieł sztuki, które zamierzamy umieścić w naszej przestrzeni życiowej, gdyż nawet najmniejsze myśli przez niewywoływane maja duże prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się i wpływu na jakość życia i to, co się w nim przydarza.

 Skierowanie uwagi na dzieło sztuki jakim jest obraz, automatycznie umieszcza obraz w wibracji odbiorcy, a jeżeli wystarczająco długo będzie się on utrzymywał w polu uwagi bądź świadomości, Prawo Przyciągania spowoduje jego zmaterializowanie w postaci doświadczeń związanych z tematyka obrazu i myślami, jakie wywołuje w codziennym życiu. 

W przypadku dzieła sztuki efekt ten może być jeszcze bardziej spotęgowany dzięki specyficznemu oddziaływaniu dzieła sztuki, w którym artysta zawarł tchnienie i nieuchwytną siłę, emocje i indywidualny przekaz, coś co Chińczycy nazywają siłą sprawcza, duchem, energią chi.

 Kontakt z dziełem sztuki wywołuje u odbiorcy szereg różnych doznań estetycznych, uczucia wzniosłości, piękna, podziwu, które stanowią pewnego rodzaju paliwo wzmacniające myśli rodzące się w momencie kontaktu z obrazem, co sprawia, że oddziaływanie dzieła sztuki jest znacznie większe niż na przykład zwykłego zdjęcia, które nie zawiera w sobie wartości artystycznych.

Nasuwa się pytanie, kiedy i po jakim czasie myśli ulegają materializacji i przedmiot koncentracji uwagi pojawia się w „rzeczywistości” i w jakiej formie, na ile to, co jest konkretnym doświadczeniem zgadza się z przedmiotem myśli. Oczywiście nie jest tak, że dana myśl, przedmiot uwagi materializuje się w czasoprzestrzeni bezzwłocznie. Istnieje zjawisko buforu czasowego obowiązującego pomiędzy chwilą, w której myśl powstaje, a czasem, w którym następuje materializacja przedmiotu uwagi. Ta zwłoka pozwala na możliwość stopniowego przekierowania uwagi na te rzeczy, których urzeczywistnienia pragniemy naprawdę. Dzięki temu na długi czas przed materializacją danej rzeczy, obserwując uczucia jesteśmy w stanie w pełni przeanalizować czy na pewno chcemy danej rzeczy w życiu, czy też nie chcemy. Dalsza koncentracja uwagi na tematyce zawartej w dziele sztuki spowoduje, że treści te urzeczywistnią się. Z tego względu tematyka dzieła sztuki, które umieszczamy w bezpośrednim otoczeniu jest bardzo istotna i musi być dogłębnie przemyślana.

 Obrazy abstrakcyjne nie są dla tego zalecane jako remedia do zastosowania w sztuce aranżacji przestrzeni Feng Shui, gdyż wywołują niejednoznaczne skojarzenia i mało precyzyjnie ukierunkowane myśli. Zgodnie z Prawem Przyciągania efektem umieszczenia obrazów abstrakcyjnych w bezpośrednim otoczeniu może być mało sprecyzowane i nieokreślone, życie odbiorców takich obrazów, pełne niepokoju i dziwnych sytuacji. 

Na podstawie doświadczeń, można dostrzec współzależność istniejącą pomiędzy obrazem umieszczonym w przestrzeni, myślami i emocjami jakie powoduje u odbiorcy, słowami jakimi zaczynamy wypowiadać, a tym co od życia otrzymuje użytkownik danej przestrzeni, co przyciąga do siebie. Każdy bez wyjątku otrzymuje od życia esencję, tego o czym myśli, bez względu na to, czy jest to coś czego pragnie, czy nie.

 Świat fizyczny w którym przyszło nam żyć stanowi niezmiernie urozmaicone miejsce obfitujące w nieskończoną różnorodność wydarzeń i sytuacji, z których nie wszystkie akceptujemy. Wszyscy natomiast bez wyjątku pragną życia szczęśliwego w dobrobycie i zdrowiu. Feng Shui jest właśnie taką dziedziną aktywności, która pozwala na tworzenie wokół siebie świata i sytuacji, których pragniemy. Stosowanie tej sztuki dotyczy każdej dziedziny aktywności, w związku z tym wybór tematyki dzieła sztuki, zależy od tego czego od życia w danym momencie pragniemy.

Konsultant Feng Shui - Ireneusz Mielec, 59-800 Lubań Rynek-Sukiennice 25 | tel/fax.75 721 38 88, 510 169 988 | Wizyty: 275833