Logo jest znakiem rozpoznawczym firmy. Jest to obraz, słowo wyrażające myśl, posiadający indywidualne, wyjątkowe cechy. Logo to forma graficzna, która jest interpretacją brzmienia nazwy, identyfikująca markę, firmę, ideę, projekt oraz inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej cech pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie właściciela znaku.  

Logo dla firmy zostało zaprojektowane w oparciu o zasady komunikacji wizualnej, psychofizjologii widzenia, kompozycji plastycznej i zasady Feng Shui. Wyjątkowość tego znaku polega na zoptymalizowaniu jego skuteczności oddziaływania na odbiorców. Zaproponowane przyjęło swą formę w wyniku gruntownej analizy. Pod uwagę wzięto specyfikę firmy, to, czym się zajmuje oraz osobistą wewnętrzną energię najważniejszych osób w firmie.  

Budowa logo opiera się na zasadach złotego podziału i ciągu Fibonacciego, przez co jego forma staje się niezwykle atrakcyjna dla odbiorcy. Powstała figura, która w połączeniu z nazwą przykuwa wzrok i powoduje zaciekawienie i zachwyt u odbiorcy. To z kolei będzie się przekładało na atrakcyjność usług i dobre postrzeganie firmy przez odbiorców. 

Głównym zadaniem logo jest skierowanie uwagi osoby na firmę, wywołanie pozytywnego efektu pierwszego wrażenia, wywołanie pozytywnych uczuć u odbiorcy, odniesienie do charakteru działalności. Logo nawiązuje do tego, czym firma będzie się zajmowała. Logo jest autonomicznym znakiem, lecz może również funkcjonować razem z nazwą firmy. Jest to ważne szczególnie w początkowym okresie jego używania. 

Logo w zaproponowanym kształcie ma symbolizować ideę swoim kształtem i wywoływanym nastrojem. Jest czymś znacznie głębszym, bo dotyka czegoś, co nie jest widzialne, a co zaczyna istnieć w skondensowanej formie graficznej.

Jego odbiór odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszy to świadomy odbiór, w którym najważniejsze są zasady estetyczne i kompozycyjne, z którymi będzie identyfikowana firma. Drugi poziom to przekaz kierowany bezpośrednio do podświadomości odbiorcy, znacznie silniejszy i zmuszający widza do konkretnych działań.


Budowa logo, w którym zastosowano Feng Shui związana jest z teorią Pięciu Elementów. Zgodnie z nią wszystko, co nas otacza można przyporządkować do jednego z nich. Kolor, kształt, przedmiot, czas, rodzaj aktywności to konkretny żywioł. Z tego względu logo stanowi zbiór wchodzących ze sobą w akcje żywiołów. 

Poniżej znajdują się wybrane loga wykonane w ostatnim okresie dla firm zajmujących się różną działalnością. Główne zadanie tych znaków to wsparcie dla firmy w odniesieniu sukcesu w działalności.


Konsultant Feng Shui - Ireneusz Mielec, 59-800 Lubań Rynek-Sukiennice 25 | tel/fax.75 721 38 88, 510 169 988 | Wizyty: 275836